ELECCIONS 2022

dimecres, 18 de maig de 2022 09:05
Imprimeix

Convocatòria d'eleccions 2022

- Eleccions a president i membres de la junta directiva de la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard.
- Eleccions per a membres de l’Assemblea en representació dels estaments d'esportistes, jutges i tècnics de la Federació Catalana d’Esquí Nàutic i Wakeboard

Documentació relativa al procés electoral

Reglament Electoral 
Calendari Electoral 
Cens electoral provisional 2022 - eleccions a membres de l'assemblea per estaments 
Cens electoral definitiu 2022
Llistat membres de l'assemblea per estaments (persones físiques)

Actes Junta Electoral
Acta núm. 1     Acta núm. 2
Acta núm. 3     Acta núm. 4
ACTA núm 5 - PROCLAMACIÓ DE RESULTATS

Models

Model document d'aval per a la candidatura de president i junta directiva - clubs
M
odel document d'aval per a la candidatura de president i junta directiva - estaments
Model candidatura a membre de l'assemblea per a l'estament d'esportistes de Clàssiques 
Model candidatura a membre de l'assemblea per a l'estament d'esportistes de Wakeboard 
Model candidatura a membre de l'assemblea per a l'estament de jutges/esses de Clàssiques 
Model candidatura a membre de l'assemblea per a l'estament de jutges/esses de Wakeboard 
Model candidatura a membre de l'assemblea per a l'estament de Tècnics