Assemblea General Ordinària

diumenge, 26 de maig de 2019 18:00
Imprimeix

De conformitat amb el que disposen els  nostres Estatuts, i per acord de Junta Directiva, per la present es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el proper dia 26 de juny de 2019 a la “Casa de l’Esport” - Rambla Guipúscoa, 23-25 de Barcelona – Sala A 4a planta.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

A les 20,00 hores en primera convocatòria i a les 20,30 hores en segona  per tal de tractar els punts següents:

ORDRE DEL DIA

1.      Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut

2.      Aprovar, si s’escau, els comptes anuals de l'exercici comptable vençut junt amb l’informe de verificació i aprovar la liquidació del pressupost

3.       Aprovar, si escau, el pressupost de l'exercici 2019

4.       Aprovar, si s’escau, el calendari de competicions i pla d’actuació 2019

5.       Aprovar, si s’escau, les quotes d’afiliació

6.    Elecció, entre els membres de l’assemblea presents, de dos interventors que aprovaran, per delegació, i signaran l’acta de l’assemblea juntament amb el president i el secretari i tres verificadors que realitzaran l’informe de la verificació comptable de l’exercici 2019.

7.       Torn obert de paraules

Darrera actualització ( diumenge, 26 de maig de 2019 18:51 )